Kelengkapan

 1. Surat Lamaran Sebagai Direktur POLNEP (FPD-01).
 2. Surat Pernyataan Mencalonkan Diri Sebagai Direktur POLNEP Periode 2019-2023 (FPD-02).
 3. Daftar Riwayat Hidup (FPD-03).
 4. Fotokopi SK Pengangkatan dan SK Pemberhentian atau Surat Keterangan serendah-rendahnya sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di perguruan tinggi negeri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 5. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dua tahun terakhir.
 6. Fotokopi Ijazah Program Pasca Sarjana (S2/S3) dilegalisir.
 7. Fotokopi SK PNS Terakhir.
 8. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Terakhir.
 9. Fotokopi KTP/SIM/Pasport yang masih berlaku.
 10. Pasfoto berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar beserta soft copy pasfoto.
 11. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
 12. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (FPD-04), yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa diatas materai Rp 6.000,00.
 13. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi (FPD-05), diatas materai Rp.  6.000,00.
 14. Surat Pernyataan Tidak Sedang  Menjalani  Tugas  Belajar atau Izin Belajar Lebih Dari Enam Bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi (FPD-06), diatas materai Rp. 6.000,00.
 15. Surat Pernyataan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin PNS (FPD-07), diatas materai Rp. 6.000,00.
 16. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana Penjara (FPD-08), diatas materai Rp. 6.000,00.
 17. Menyerahkan tanda terima berkas LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara).